La carte d’identite du cru-Vinograd Hopovo

Vinograd Hopovo se nalazi na južnim padinama Fruške Gore, na putu izmedju Manastira Novo Hopovo i Manastira Staro Hopovo.

Geografski položaj: 45 07’ 19’’ N (severne geografske širine), 19 51’ 28” E (istočne geografske dužine)

Nadmorska visina: 220 m najviša tačka, 203 m najniža tačka

Rejon: Sremski rejon

Vinogorje: Fruškogorsko vinogorje

Potez: HopovoCigan (uzlazni akcenat da drugom slogu)

Površina: 5.61 ha

Starost vinograda: zasađen 6.maj 2009

Starost zemljišta u geološkom smislu : Fruška Gora je bilo ostrvo u panonskom moru pre oko 200 miliona godina, a zemljište vinograda pripada periodu trijasa i tercijarnim lesnim tvorevinama

Tip zemljišta u pedološkom smislu : Aluvijalno-deluvijalnog karaktera

Sastav zemljišta : Glina-ilovača (2% kamen, 4% nanos, 33% pesak, 33% glina, 28% fini prah), zemljište alkalno (pH u kalijum hloridu – 7.23, a u vodi – 8.28)

Organizacija:

– ukupan broj sadnica je 21.074

– razmak izmedju redova : 2.4m

– razmak izmedju sadnica : 0.9m

Đubrenje: svake četiri godine  ugorelim (zrelim) stajskim djubrivom 60 tona/ha

Ekologija: u cilju zaštite prirode ne preduzima se ništa što bi narušilo biocenozu i u skladu je sa  preporukama i standardima Republike Srbije o zaštiti prirodne okoline

Klonovi i zastupljenost po površini:

2 ha (Cabernet Sauvignon 95% – clones  169 , 191, 337), (Cabernet Franc 5% – clone 214)

1 ha (Pinot Noir- clones, 777, 828, 115 zastupljen 14%)

1 ha (Merlot – clones 181, 343, 347)

1 ha (Folle blanche – clone 280,  Ugni blanc – clone 384, Colombard – clone 551, Clairette – clone 68, Muscat frontignan – clones 154, 454

Rasadnik: sertifikovane sadnice su kupljene od gospodina Henri Bernabe-a ( Richter International – 34980 Saint Clement de Riviere – France ).

Podloga: Berlandieri – Rupestris (R110)

Prinos:

– crveno grožđe/projekcija : 1.25 – 1.5kg (max.)/sadnica ili 0.75litara vina (max.)/sadnica
– belo grozdje/projekcija : 1.8 – 3kg (max.)/sadnica

– višak grozdja se skida prvi put pre početka sarka

– vizuelna selekcija i odstranjivanje nezdravih i loših plodova vrši se sedam dana pred berbu
– grožđe se bere ručno u drvenim gajbicama tezine 14 kg
– grožđe se bere u  prvim jutarnjim časovima, a pre pune dnevne svetlosti

Godišnja proizvodnja vina:
– belog vina oko 10.000 litara za destilaciju armagnac-a
– belog muskatnog vina (cupage) 1000 litara
– crvenog vina 16.000 litara
– armagnac oko 1.600-2.000 litara od 52%alk.(cuva se u novim, srednje paljenim buradima od srpskog hrasta kitnjaka i od hrasta luznjaka)

Enološki konsultant/oenologique conseil: gospodin Dragan T. Zarić,

Vinogradarski consultant/vinoble consiel: Prof. Dr. Nebojiša Marković

Vinogradarski consultant za zemljiste/vinoble consiel du terroir: Prof. Dr. Vlado Ličina

Savetnik za proizvodnju armagnac-a/consultant de produit du Armagnac: : Ljuba Urošević

Vlasnik/proprietaire: Dragan T. Zarić, registrovano poljoprivredno gazdinsvo ( BPG 801895003221)

Vinogradarski registar R Srbije: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vidoprivrede R. Srbije je donelo rešenje br.320-05-494/2013-08 pod kojim je registarski broj proizvođača 50/1-50/8

Vinarski registar R Srbije: Upisuje se u vinarski registar “Vinograd hopovo doo” Irig, ul. Zmaj Jovina br.96 sa proizvodnim prostorijama u Irigu, ul.Zmaj Jovina br. 96 i u Irigu, ul. Fruskogorska br. 88, pod brojem 275-320-00317/2016-04

Registar jakih alkoholnih pica R.Srbije: Upisuje u registar jakih alkoholnih pica “Vinograd Hopovo doo” Irig ul. Zmaj Jovina br.96 sa proizvodnim prostorijama u Irigu, ul Ive Lole Ribara 126. u Irigu pod brojem 119-01-4/2020-09 od 14.02.2020 god.

6
veličina vinograda u hektarima
21074
broj čokota u vinogradu
23000
godišnja proizvodnja boca vina
2000
godišnja proizvodnja litara Armagnac-a
Back to Top